Правобічні природжені діафрагмальні грижі – досвід лікування центру неонатальної хірургії

Автор(и)

  • O. Sliеpov Центр неонатальної хірургії вад розвитку та їх реабілітації ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»
  • O. Ponomarenko Центр неонатальної хірургії вад розвитку та їх реабілітації ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»
  • M. Migur Центр неонатальної хірургії вад розвитку та їх реабілітації ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»
  • L. Sliеpova Центр неонатальної хірургії вад розвитку та їх реабілітації ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»
  • O. Gladyshko Центр неонатальної хірургії вад розвитку та їх реабілітації ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»
  • G. Golopapa Центр неонатальної хірургії вад розвитку та їх реабілітації ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»

DOI:

https://doi.org/10.15574/PS.2020.69.13

Ключові слова:

природжена діафрагмальна грижа, правобічна, герніація печінки, критична гіпоплазія легень, хірургічна корекція, новонароджена дитина

Анотація

Пироджені правобічні діафрагмальні грижі (ПДГ) відносяться до особливої форми діафрагмальних гриж. Характеризуються відносно невеликою частотою та особливостями анатомії, діагностики, клінічного перебігу, виживання.

Мета дослідження: проаналізувати результати лікування правобічних діафрагмальних гриж у новонароджених дітей.

Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз історій хвороби та протоколів аутопсії 22 новонароджених дітей з правобічним дефектом діафргагми, які знаходились у клініках ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», протягом останніх 37 років.

Результати. У 3 випадках констатовано мертвонароджуваність, в усіх живонароджених дітей (n=19) з правобічною ПДГ вада була симптоматичною. Причому, 84,2% (n=16) з них симптоми захворювання виникли відразу після народження, 10,5% (n = 2) – з першої по 6 годину життя, 5,3% (n=1) – після 24 годин від народження. Ознаки легеневої гіпертензії визначали на підставі різниці пре/постдуктальної сатурації периферичної крові. Так, у 62,5% (n=5) оперованих дітей та у 63,6% (n=7), які померли на етапах стабілізації, різниця пре- і постдуктальної сатурації складала більше 10%, що свідчило про наявність 100% легеневої гіпертензії та шунтування крові справа наліво, через фетальні комунікації. Час доопераційної стабілізації складав від 1 до 23 діб, в середньому 7,25 діб. Оперовано 8 дітей. Хірургічним доступом була правобічна субкостальна лапаротомія (n=5) або правобічна торакотомія (n=2). В одному випадку був комбіновний доступ: правобічна лапаротомія + правобічна торакотомія. Вижило 5 дітей, померло – 3.

Дослідження виконані відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження ухвалений Локальним етичним комітетом всіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень було отримано поінформовану згоду батьків дітей.

 

Посилання

Abdelmohs1. Abramov A, Fan W, Hernan R, Farkouh-Karoleski C, Chung WK, Duron V. (2020). Comparative outcomes of right versus left congenital diaphragmatic hernia: A multicenter analysis. J Pediatr Surg. 55(1): 33-38. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2019.09.046; PMid:31677822

Berdan EA, Saltzman DA. (2012). Right‐versus left‐sided congenital diaphragmatic hernia-can we trust the data? Pediatr Crit Care Med. 13: 103-104. https://doi.org/10.1097/PCC.0b013e31823886ee; PMid:22222649

Brindle ME, Cook EF, Tibboel D, Lally PA, Lally KP. (2014). A clinical prediction rule for the severity of congenital diaphragmatic hernias in newborns Pediatrics. 134: 413-419. https://doi.org/10.1542/peds.2013-3367; PMid:25022745

Brownlee EM, Howatson AG, Davis CF et al. (2009). The hidden mortality of congenital diaphragmatic hernia: a 20-year review. Journal of pediatric surgery. 44: 317-320. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2008.10.076; PMid:19231525

Bryner BS, Kim AC, Khouri JS et al. (2009). Right-sided congenital diaphragmatic hernia: high utilization of extracorporeal membrane oxygenation and high survival. Journal of pediatric surgery. 44: 883-887. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2009.01.037; PMid:19433162

Burgos CM, Frenckner B, Luco M, Harting MT, Lally PA, Lally KP & Congenital Diaphragmatic Hernia Study Group. (2018). Right versus left congenital diaphragmatic hernia-What's the difference? Journal of pediatric surgery. 53: 113-117. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2017.10.027; PMid:29122292

Chandrasekharan PK, Rawat M, Madappa R, Rothstein DH, Lakshminrusimha S. (2017). Congenital Diaphragmatic hernia - a review. Matern Health Neonatol Perinatol. 11;3:6. https://doi.org/10.1186/s40748-017-0045-1; PMid:28331629 PMCid:PMC5356475

Colvin J, Bower C, Dickinson JE, Sokol J. (2005). Outcomes of congenital diaphragmatic hernia: a population-based study in Western Australia Pediatrics. 116: 63-356. https://doi.org/10.1542/peds.2004-2845; PMid:16140678

DeKoninck P, Gomez O, Sandaite I et al. (2015). Right-sided congenital diaphragmatic hernia in a decade of fetal surgery. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 122: 940-946. https://doi.org/10.1111/1471-0528.13065; PMid:25227954

Done E, Gucciardo L,van Mieghem T, Jani J, Cannie M, van Schinbroeck D, Devlieger R, de Catte L, Kloritsch P, Mayer S, Beck V, Debcer A, Gratacos E, Micolaides K, Deprest J. (2008). Prenatal diagnosis, prediction of outcome and in utero therapy of isolated congenital diaphragmatic hernia. Prenatal. Diagn. 28: 581-591. https://doi.org/10.1002/pd.2033; PMid:18634116

Duess JW, Zani-Ruttenstock EM, Garriboli M et al. (2015). Outcome of right-sided diaphragmatic hernia repair: a multicentre study. Pediatric surgery international. 31: 465-471. https://doi.org/10.1007/s00383-015-3695-y; PMid:25801417

Loo CK, Pearen MA, Pereira TN et al. (2018). Lung and liver growth and retinoic acid status in human fetuses with congenital diaphragmatic hernia. Early human development. 116: 17-23. https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2017.10.005; PMid:29096166

Lorenzo D. (2013). Botto. International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research annual report 2012 Rome. International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research. Italy. 250.

Mayorga-Buiza MJ, Mata J, Santigosa Garcia М, Antinolo G, Lopez Ontanilla A, Marenco М. (2014). Ex utero intrapartum treatment procedure for scheduled repair of moderate-severe isolated congenital diaphragmatic hernia: our experience. European Journal of Anaesthesiology (EJA). 31: 187. https://doi.org/10.1097/00003643-201406001-00532

O'Mahony E, Stewart M, Sampson A, East C, Palma-Dias R. (2012). Perinatal outcome of congenital diaphragmatic hernia in an Australian tertiary hospital Aust New Zeal. J. Obstet. Gynaecol. 52: 94-189. https://doi.org/10.1111/j.1479-828X.2011.01381.x; PMid:22145569

Pramod S, Puligandla Julia Grabowski, Mary Austin. (2015). Management of congenital diaphragmatic hernia: A systematic review from the APSA outcomes and evidence based practice committee. Journal of Pediatric Surgery. 50 (11): 1958-1970. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2015.09.010; PMid:26463502

Praveen Kumar Chandrasekharan, Munmun Rawat, Rajeshwari Madappa, David H. Rothstein, Satyan Lakshminrusimha. (2017). Congenital Diaphragmatic hernia - a review. Matern Health Neonatol Perinatol. 3: 6. https://doi.org/10.1186/s40748-017-0045-1; PMid:28331629 PMCid:PMC5356475

Samangaya RA, Choudhri S, Murphy F, Zaidi T, Gillham JC, Morabito A. (2012). Outcomes of congenital diaphragmatic hernia: a 12-year experience Prenat Diagn. 32: 523-529. https://doi.org/10.1002/pd.3841; PMid:22499217

Santos LR, Maksoud-Filho JG, Tannuri U, Andrade WC, Maksoud JG. (2003). Prognostic factors and survival in neonates with congenital diaphragmatic hernia. J. Pediatr. 79: 81-86. https://doi.org/10.2223/JPED.942; PMid:12973514

Schaible T, Kohl T, Reinshagen K, Brade J, Neff KW, Stressig R et al. (2012). Right - versus left‐sided congenital diaphragmatic hernia. Pediatr Crit Care Med. 13: 66-71. https://doi.org/10.1097/PCC.0b013e3182192aa9; PMid:21478793

Silva RI do Carmo, Peixoto-Filho FM, Bueno A, Fonseca M, Saint Clair dos Santos Gomes Junior. (2019). Prognostic factors of death in children during the first year of life due to congenital diaphragmatic hernia: analysis of a hospital cohort from 2005 to 2015. Jornal de Pediatria. 96(5): 569-575. https://doi.org/10.1016/j.jped.2019.03.005; PMid:31029681

Skari Hans, Bjornland Kristin, Frenckner Bjorn, Sandgren Katarina, Wester Tomas, Emblem Ragnhild. (2002). Congenital diaphragmatic hernia in Scandinavia from 1995 to 1998: Predictors of mortality. J Pediatr Surg. 37(9): 1269-1275. https://doi.org/10.1053/jpsu.2002.34980; PMid:12194115

Skari Hans, Bjornland Kristin, Haugen Guttorm, Egeland Thore, Emblem Ragnhild. (2000). Congenital diaphragmatic hernia: A meta-analysis of mortality factors. Journal of Pediatric Surgery. 35(8): 1187-1197. https://doi.org/10.1053/jpsu.2000.8725; PMid:10945692

Slavotinek AM, Warmerdam B, Lin AE et al. (2007). Populationbased analysis of left-and right-sided diaphragmatic hernias demonstrates different frequencies of selected additional anomalies. American Journal of Medical Genetics Part A. 143: 3127-3136. https://doi.org/10.1002/ajmg.a.32100; PMid:18008313

Slepov OK. (2010). Clinical and morphological classification pulmonary hypoplasia of congenital diaphragmatic hernia in newborns. Pediatrics, obstetrics and gynecology. 4: 132.

Slepov OK, Veselsky VL, Ponomarenko OP et al. (2012). Modern approaches treatment of congenital diaphragmatic hernias in newborns. Collection of scientific works «Topical issues of treatment of children with surgical pathology»: 77-78.

Slepov OK, Ponomarenko OP, Soroka VP et al. (2010). Anatomical features and influence on the survival of newborns with congenital diaphragmatic hernias. Pediatric surgery. 3(28): 45-50.

Snoek KG, Reiss IK, Greenough A, Capolupo I, Urlesberger B, Wessel L et al. (2016). Standardized postnatal management of infants with congenital diaphragmatic hernia in Europe: the CDH EURO Consortium Consensus - 2015 update Neonatology. 110: 66-74. https://doi.org/10.1159/000444210; PMid:27077664

Spaggiari E, Stirnemann JJ, Sonigo P, Khen-Dunlop N, Saint Blanquat L, Ville Y. (2015). Prenatal prediction of pulmonary arterial hypertension in congenital diaphragmatic hernia Ultrasound Obstet Gynecol. 45: 572-577. https://doi.org/10.1002/uog.13450; PMid:24976012

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-30

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження. Неонатальна хірургія