Просторове обгрунтування лінійних параметрів біоптату в гістологічному дослідженні пігментних новоутворень шкіри у дітей

Автор(и)

  • О.В. Пасічник Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Україна https://orcid.org/0000-0001-8302-3520
  • В.С. Конопліцький Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Україна https://orcid.org/0000-0001-9525-1547
  • В.В. Мотигін Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Україна https://orcid.org/0000-0002-2494-1716
  • Ю.Є. Коробко Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Україна https://orcid.org/0000-0002-3299-878X
  • О.В. Тертишна Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15574/PS.2021.71.6

Ключові слова:

діти, меланоцитарні невуси, оперативні доступи

Анотація

Зазвичай нижня частина меланоцитарних невусів розташована на глибині до 1–2 мм або більше, що характерно для вроджених невусів, а також для пігментних новоутворень великих розмірів, які значно виступають над поверхнею шкіри та мають виражену внутрішньошкірну частину. Неповне видалення пігментних невусів відбувається при їх поверхневому видаленні з недостатнім захватом здорових тканин. При висіченні пігментних невусів гострим шляхом у переважній більшості випадків вдається уникнути неповного видалення і передусім через те, що співставлення та ушивання країв післяопераційної рани потребує значно глибшого висічення тканин.
Мета – підвищити ефективність оперативного лікування пігментних новоутворень шкіри в дітей шляхом застосування математичної моделі.
Матеріали та методи. Дослідження проведено на базі онкогематологічного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Математичну модель для розрахунку параметрів оперативного доступу виконано на платформі «Microsoft Excel».
Результати. За допомогою запропонованої математичної моделі розраховано такі параметри операційного матеріалу: площу резекційних країв операційного матеріалу; площу основи операційного матеріалу; загальну площу морфологічного дослідження поверхні операційного матеріалу; визначення різниці обсягів операційного матеріалу, що підлягає гістологічному дослідженню при різних методах його забору. В усіх випадках пухлину для тривимірного гістологічного дослідження висікали у формі еліпса із зоною безпеки (здорова тканина навколо пухлини). Хірургічний напрямок розрізу формували з нахилом до поверхні шкіри в бік пухлини з утворенням із нею гострого кута, при цьому верхню частину дерми зрізали менше, ніж її нижню частину. Саме такий підхід до формування профілю операційної рани поліпшує умови для подальшого реконструктивного закриття ранового дефекту.
Висновки. Порівняльний математичний розрахунок згідно із запропонованою просторовою геометричною моделлю біоптату у вигляді усіченого еліптичного конусу переконливо свідчить про збільшення корисного обсягу операційного матеріалу при плановому гістологічному дослідженні порівняно з циліндричною еліпсною конфігурацією біоптату за рахунок залучення в поле мікроскопічного вивчення можливих «залишкових структур» (відростків), що відповідають меланоцитарним невусам, під «маскою» яких можуть розвиватися початкові стадії меланоми.
Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом зазначеної установи. На проведення досліджень отримано інформовану згоду пацієнтів.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Посилання

Chung C, Forte AJV, Narayan D, Persing J. (2006). Giant nevi: a review. Journal of Craniofacial Surgery. 17 (6): 1210-1215. https://doi.org/10.1097/01.scs.0000231619.95263.a2; PMid:17119398

Maher M, Janardhanan P, Singh S. (2017). Novel use of surgical caliper in excision of cutaneous melanomas. Open Access J Surg. 3 (6): 25-32. https://doi.org/10.19080/OAJS.2017.06.555692

Makkar HS, Frieden IJ. (2002). Congenital melanocytic nevi: an update for the pediatrician. Current opinion in pediatrics. 14 (4): 397-403. https://doi.org/10.1097/00008480-200208000-00007; PMid:12130901

Reddy KK, Farber MJ, Bhawan J, Geronemus RG, Rogers GS. (2013). Atypical (dysplastic) nevi: outcomes of surgical excision and association with melanoma. JAMA dermatology. 149 (8): 928-934. https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2013.4440; PMid:23760581

Zitelli JA, Brown CD, Hanusa BH. (1997). Surgical margins for excision of primary cutaneous melanoma. Journal of the American Academy of Dermatology. 37 (3): 422-429. https://doi.org/10.1016/S0190-9622(18)30743-6

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-26

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження. Загальна хірургія