Індексація та реферування

DOAJ

   WorldCat

      BASE Bielefeld Academic Search Engine

EuroPub

Sherpa Romeo

 Індекс Копернікус Інтернаціонал

 

SIS  Scientific Indexing Services 

CrossRef 
cтаттям журналу надається ідентифікатор об’екта – DOI; doi 10.15574/PS.
Журнал бере участь у Cited-by-linking

Google Scholar
(з 2015 р. h-index — 5; h10-index — 0; Загальний h-index — 7; h10-index — 2)

Бібліометрика української науки   
h5-індекс – 5

Наукова періодика України
(Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського)

Джерело
Український реферативний журнал