Про журнал

ISSN 2521-1358 (Online)
ISSN 2304-0041 (Print)

Основна назва: Хірургія дитячого віку
Паралельна назва: Paediatric surgery. Ukraine
Паралельна назва: Хирургия детского возраста

ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ – медичний науково-практичний рецензований журнал.
Видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого матеріалу

Видається з 2003 р.

Засновники
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів, м. Київ, Україна
ТОВ «Група компаній «Мед Експерт», м. Київ, Україна

Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ КВ №22500-12400ПР від 13.01.2017 р.

Видавець: ТОВ «Група компаній Мед Експерт», м. Київ, Україна

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Реєстрація у Міністерстві освіти та науки України: Наказом МОН України від 07.05.2019 р. №612 журнал «ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ» включений у Перелік наукових фахових видань України, категорія Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора та кандидата наук

Проблематика
На сторінках видання публікуються результати оригінальних досліджень, унікальні та складні клінічні випадки, висвітлюються нові підходи до діагностики та лікування різних хірургічних захворювань. Залучення провідних фахівців із Республіки Білорусь, країн Балтії, Польщі, Великобританії, Молдови, Франції, Італії, Туреччини, Ізраїлю, Китаю та інших країн сприяє обміну досвідом між фахівцями у різних галузях дитячої хірургії.

Індексація/реферування
- “Бібліометрика української науки” (h-індекс – 5)
- “Наукова періодика України” (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського)
- Copernicus International
- WorldCat
- EuroPub
- Science Index (eLIBRARY.RU)
- CrossRef (Cited-by-linking)
- SIS
- Google Scholar (з 2013 р. h-index – 5)
- Український реферативний журнал "Джерело"

Архів журналу у відткритому доступі з 2014 р. знаходиться: https://med-expert.com.ua/ua/publishing-activity-uk/hirurgiya-detskogo-vozrasta-publishing-activity-uk/

Контактна інформація
Адреса для кореспонденції: 01024, Україна, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 2/1, офіс 18, ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ
Телефон/факс: +38 044 498 0834; +38 044 498 0880
Е-mail: pediatric.surgery.ukraine@gmail.com, pediatr@med-expert.com.ua; seminar@med-expert.com.ua
сайт: http://www.med-expert.com.ua

Поточний номер

№ 4(69) (2020): Хірургія дитячого віку
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2020-12-30

Оригінальні дослідження. Неонатальна хірургія

Оригінальні дослідження. Урологія та гінекологія

Переглянути всі випуски